Garaż

Dla gości przygotowano 17 miejsc do parkowania. Z miejsc mogą skorzystać również goście z innych hoteli, ewentualnie inni pozostali zainteresowani.

Cena za miejsce parkingowe
06:00 – 18:00 …..     40 CZK
18:00 – 06:00 …..     20 CZK
1 dzień ……………   500 CZK

Specjalne oferty